Monthly Archives: Wrzesień 2014

W dniach od 22 września do 6 października 2014r. w naszej szkole prowadzona będzie przez

wizytatorów Kuratorium Oświaty w Kielcach ewaluacja zewnętrzna. W ramach ewaluacji

wizytatorzy będą chcieli zasięgnąć Państwa opinii na temat pracy naszej szkoły. Zachęcamy

do pobrania i wypełnienia ankiet. Będą one dostępne w sekretariacie szkoły w dniach 22 i 23

09.2014r. Wypełnione ankiety należy dostarczyć w dniach 23–26 09. 2014 r. bezpośrednio do

wizytatorów (przebywających w tym czasie na terenie szkoły) lub do sekretariatu szkoły.

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół