Dzień Kobiet

Dzień Kobiet obchodzimy 8 marca. W tym dniu panie te starsze i te młodsze mają swoje święto, cieszą się, że są kobietami. W szkole odbywały się uroczystości klasowe. Każda klasa świętowała na różne sposoby:


Dziewczynki z młodszych klas dostały od kolegów ” puszyste” upominki.

Męska część pracowników szkoły pamiętała o święcie częstując słodkościami oraz bukiecie kwiatów złożonych na ręce pani dyrektor. Dzień minął bardzo radośnie , a uśmiech towarzyszył każdej pani i dziewczynie.


Ujawnili swoje zdolności aktorskie i muzyczne wykonując piosenkę…” być kobietą być kobietą…

Przecieraliśmy oczy ze zdziwienia , że uczniowie – mężczyźni przenieśli nas do świata kobiecej mody, prezentując „kobiecy pokaz mody”.

Spotkania z rodzicami.

W dniu 01.04.2019r. odbędą się wywiadówki z rodzicami uczniów naszej szkoły w następującym porządku:
– 16.30 – klasy 1-3 i oddziały przedszkolne
– 17.00- klasy 4-6
– 17.30 klasy 7-8 i klasy gimnazjalne trzecie

Warsztaty naukowe – tajemnica dźwięku!

W naszej szkole po raz kolejny uczniowie klas VI i VII, uczestniczyli w warsztatach naukowych prowadzonych przez profesora Pytalskiego.

Tym razem młodzież  odkrywała tajemnice dźwięku.  Możliwość uczestniczenia                          w eksperymentach to prawdziwa nauka i cudowna zabawa.

Tekst: B.J., Foto:B.Z.

Dzień Dinozaura w bibliotece szkolnej!

 

W Dniu Dinozaura biblioteka szkolna zorganizowała wystawę książek o dinozaurach-encyklopedie, słowniki, przewodniki, albumy, plakaty, kasety, filmy, puzzle do układania.

Największą popularnością cieszyły się książki w 3D, trójwymiarowe. Przedszkolaki, uczniowie zerówki,  świetlicy i inni uczniowie  z zaciekawieniem wysłuchali opowieści o dinozaurach i obejrzeli książki. Na zakończenie zajęć każdy otrzymał ilustrację z dinozaurem do malowania. Wszystkie prace zostały zamieszczone na gazetce przed biblioteką.

Najmłodsi czytelnicy odkrywali świat prehistoryczny, odkrywali przeszłość i ciekawostki z nią związane.

Jesteśmy przekonane, że nasze dzieciaki będą dociekliwe i będą poszerzały wiedzę o „strasznych jaszczurach” J.

Wystawa trwa do końca tygodnia. Zapraszamy!

Dzień Kota

 

Światowy Dzień Kota to okazja aby uwrażliwić nas wszystkich na niesienie pomocy tym puszystym przyjaciołom.Uczniowie świetlicy szkolnej przygotowali prace plastyczne pt:” Mój kot”. Przynieśli do szkoły swoje kotki- maskotki.

Zainteresowanie uczniów literaturą z serii ” Zaopiekuj się mną” i wypożyczanie książek przedstawiających  losy  zwierząt domowych : kota, psa skłoniło panie bibliotekarki  do zwrócenia uwagi naszym czytelnikom, że te zwierzęta  w naszym życiu odgrywają ważną rolę. Dla uczniów świetlicy szkolnej zaprezentowały kolekcję książek z biblioteki o „kociej” tematyce. Szczególnie podobał im się fragment głośno czytanej książki  H. Weeb „Porwanie małej Mili”. Zorganizowały i  poprowadziły także konkursy i „kocie” zabawy.

Fajnie było mruczeć, miauczeć, łasić się… jak kot. .

Poranek literacki z jędrzejowską pisarką Anną Ginter

Poranek literacki z jędrzejowską pisarką Anną Ginter i Zbigniewem Kasprzakiem regionalnym artystą, malarzem odbył się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej

w Jędrzejowie.

Klasa III a gimnazjum wzięła udział w lirycznym spotkaniu autorskim z Anną Ginter mieszkanką Jędrzejowa- miasta z tradycjami i pięknymi zabytkami. Z zawodu pielęgniarka, miłośniczka książek, przyrody i zwierząt. Wielbicielka prozy Żeromskiego.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, autorka czytała fragmenty swoich opowiadań, historii, które opisywały zdarzenia zasłyszane prosto z życia.

Spotkanie urozmaicał jędrzejowski artysta Zbigniew Kasprzak, który ilustrował książki autorki i również opowiadał o swoim życiu i znajomości z pisarką Anną Ginter.

Utwory „Tajemnice spadających gwiazd” oraz „Może potem pokochasz…” wraz z dedykacją można wypożyczyć w naszej bibliotece.

Dziękujemy pani Beacie Satro za ciekawy poranek literacki, który pozostanie miłym wspomnieniem.

Szkolne Walentynki

Walentynki to święto, które stanowi doskonała okazję do zabawy. W szkole zorganizowaliśmy wiele różnych atrakcji dla uczniów:

  • Walentynkowy Flash Mob

 

 

  • poczta walentynkowa
  • bal karnawałowy dla klas 0-3
  • ubiór w kolorze czerwonym
  • balony w kształcie serc
  • słodkości walentynkowe
  • zabawy i konkursy walentynkowe

To dzień bez wątpienia ekscytujący, pełny wrażeń, zabawy, a przede wszystkim pełny miłości.

Wszystko zostało zorganizowane przez: bibliotekę szkolną, Samorząd Uczniowski, świetlicę szkolną.

 

Bal karnawałowy

Tradycyjnie dla uczniów klas 1-3 i oddziału przedszkolnego odbył się bal  karnawałowy.

Nie zabrakło pomysłowości w przebraniach, dzięki czemu na balu były :księżniczki, rycerze, czarodzieje, cyganki, piraci, koty…

 

W tej bajkowej scenerii, przy muzyce dzieci bawiły się wspaniale.

Tegoroczny bal należał do udanych.

Szanowni Rodzice

Szanowni Rodzice

W związku z interwencjami dotyczącymi udostępniania prac pisemnych uczniów rodzicom informujemy, że szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego opisane są w Dziale VI Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie. Sposób informowania uczniów i rodziców w sprawach oceniania zawarte są w Rozdziale 27 Statutu.

Kwestia udostępniania dokumentacji oceniania, w tym prac pisemnych zawarta jest w § 67 pkt 2 Statutu.

Poniżej przytaczamy zapisy Rozdziału 27 Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

Anastazja Bogdał

 

Rozdział 27.

Informowanie uczniów i rodziców w sprawach oceniania

§ 66

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, w miesiącu wrześniu, informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)   warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,

4) przewidywanym terminie (określony tydzień) otrzymania propozycji przewidywanych ocen klasyfikacyjnych uczniów,

5) warunkach realizacji projektu edukacyjnego w przypadku uczniów klas gimnazjalnych.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego, w miesiącu wrześniu, informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1)   warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2)   warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 67

1. Nauczyciele przechowują pisemne prace kontrolne uczniów do końca bieżącego roku szkolnego.

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania, w tym prace pisemne ucznia, jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych. Dopuszcza się wydanie ocenionych prac pisemnych uczniom do domu w celu okazania ich rodzicom. Nauczyciel stosujący takie rozwiązanie określa termin zwrotu pracy.

3. Określone przez nauczycieli i wynikające z realizowanego programu nauczania wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów udostępnione są wszystkim zainteresowanym w trakcie roku szkolnego za pośrednictwem tych nauczycieli i biblioteki szkolnej.

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, w miesiącu wrześniu, informuje uczniów – w czasie lekcji wychowawczej – oraz ich rodziców – na pierwszym spotkaniu – o przyjętych przez szkołę szczegółowych warunkach i sposobie wewnątrzszkolnego oceniania zachowania.

5. Fakt zapoznania uczniów ze statutem i wymaganiami w zakresie oceniania dokumentowany jest poprzez zapis tematu w dzienniku lekcyjnym, a fakt zapoznania rodziców poprzez odnotowanie w dzienniku lekcyjnym daty, tematyki spotkania z rodzicami i zebrania podpisów potwierdzających ich obecność.

6. Informacja o obowiązujących w szkole szczegółowych warunkach i sposobie wewnątrzszkolnego oceniania zachowania udostępniana jest wszystkim zainteresowanym w trakcie roku szkolnego za pośrednictwem wychowawców i biblioteki szkolnej.

§ 68

1. Rodzice mogą uzyskać informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce u wychowawcy klasy i nauczycieli danych zajęć edukacyjnych:

1) w czasie organizowanych w szkole spotkań z rodzicami (tzw. wywiadówek; listopad, styczeń lub luty, kwiecień),

2) w ustalonym – na początku roku szkolnego – przez radę pedagogiczną dniu każdego miesiąca, który – w godzinach popołudniowych – jest dniem przeznaczonym na indywidualne kontakty rodziców z wychowawcą i nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych

3) w przypadku ważnych okoliczności, w każdym czasie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z wychowawcą czy nauczycielem zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego – na pierwszym spotkaniu z rodzicami (wrzesień) – informuje rodziców o warunkach i sposobie informowania ich o postępach i trudnościach dziecka w nauce i jego zachowaniu podając w szczególności następujące informacje:

1) miesiąc planowanych wywiadówek – listopad, styczeń lub luty, kwiecień,

2) ustalony przez radę pedagogiczną dzień każdego miesiąca przeznaczony na indywidualne kontakty z rodzicami i godziny, w których odbywać się będą te spotkania,

3) informację o możliwości spotkań z wychowawcą czy nauczycielami zajęć edukacyjnych w każdym czasie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z danym nauczycielem,

4) informację, że o planowanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych uczniowie i ich rodzice będą informowani przez wychowawców za pośrednictwem ,,karty informacyjnej”,

5) informację, że dokładna data spotkań organizowanych w listopadzie, styczniu i kwietniu, zostanie im przekazana ustnie za pośrednictwem uczniów.

§ 69

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia może uniemożliwić lub istotnie utrudnić kontynuowanie nauki nauczyciel powinien stworzyć uczniowi szansę i możliwość uzupełnienia braków.

2. W przypadku negatywnej oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej w wyniku klasyfikacji śródrocznej nauczyciel danych zajęć edukacyjnych poddaje szczegółowej analizie dokonania ucznia i na tej podstawie w terminie dwóch tygodni sporządza szczegółowy plan uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach uwzględniający możliwości i ewentualne deficyty rozwojowe ucznia.

3. Plan powinien zawierać diagnozę niepowodzeń szkolnych oraz wskazówki do pracy w celu zminimalizowania bądź zlikwidowania braków.

4. Plan uzupełnienia braków powinien obejmować w szczególności:

1) zestaw ćwiczeń, jakie uczeń powinien wykonać, aby nabyć niezbędne umiejętności,

2) zakres materiału poznawczego, jaki warunkuje dalszy proces kształcenia,

3) wykaz prac, których uczeń nie wykonał w trakcie okresu, a które są istotne dla dalszej nauki,

4) wykaz lektur, które powinien przeczytać,

5) termin wywiązania się z konkretnych zadań.

5. Sporządzony przez nauczyciela plan uzupełnienia braków powinien być elementem kontraktu podpisanego przez ucznia, jego rodzica, nauczyciela.

6. W kontrakcie winno znaleźć się:

1) zobowiązanie ucznia do uczęszczania na organizowane przez szkołę zajęcia wyrównawcze lub spotkań z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych,

2) zobowiązanie ucznia do terminowego wywiązania się z wykonania zadań związanych z uzupełnieniem braków,

3) zobowiązanie nauczyciela do stwarzania sytuacji umożliwiających uczniowi wyrównanie braków (np. uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych),

4) zobowiązanie rodzica do wspierania dziecka w czasie realizacji zadań określonych w planie uzupełniania braków i czuwania nad przestrzeganiem wyznaczonych terminów,

5) zobowiązanie rodzica do stawiania się w szkole w ustalonym wspólnie z nauczycielem terminie w celu zasięgnięcia informacji o wywiązywaniu się ucznia ze zobowiązań i o jego postępach,

6) informacja o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego w przypadku nie wywiązania się z zadań, o których była mowa w planie uzupełnienia braków.

Rekrutacja

Szanowni Rodzice

Przedstawiamy terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 oraz kryteria naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych.

Zarządzenie nr 28_2019