Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie

28-300 Jędrzejów.

ul. F. Przypkowskiego 43

telefon, fax: (041)386-24-01

email: sekretariat@2plus4.edu.pl