Doradztwo zawodowe PDEZ

PUNKT DORADZTWA EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie

ul. Przypkowskiego 43

Świętokrzyski Kurator Oświaty powołał na terenie województwa  24 Punkty Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, w ramach działań związanych z prowadzeniem szerokiej akcji informacyjno-doradczej dla rodziców (odnośnie wspierania rodziców w procesie doradczym) i ich dzieci – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Oferta Punktu Doradztwa Edukacyjno Zawodowego (PDEZ):

– możliwość skorzystania z konsultacji dla rodziców w szkole lub punkcie doradczym

– możliwośc przeprowadzenia indywidualnej porady i diagnozy predyspozycji ucznia

– uzyskanie informacji dotyczącej dalszego kształcenia dla dziecka

– uzyskanie informacji o zawodach przyszłości i aktualnych trendach na rynku pracy.

Wkrótce rozpoczną się dyżury doradców w PDEZ. O szczegółach poinformujemy.

 

20-21 marca 2018 r. GIEŁDA SZKÓŁ Targi Kielce, w godzinach od 9.00 do 16.00.

WAŻNE: na giełdzie będzie przygotowana STREFA DORADZTWA EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO, której organizatorem będzie Świętokrzyski Kurator Oświaty.

 W strefie doradczej uczeń będzie mógł skorzystać z porad udzielanych przez profesjonalnych doradców z Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, czyli partnerów projektu PDEZ, a dodatkowo przeprowadzić diagnozę własnych predyspozycji, zainteresowań i posiadanego potencjału poprzez wykorzystanie standaryzowanych narzędzi metodologicznych.

Dodatkowo przygotowane będą  publikacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz testy rozpoznawania predyspozycji zawodowych i zainteresowań.

Strefa Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego będzie dostępna przez cały czas trwania Giełdy Szkół. 

Więcej informacji:

http://targikielce.pl/pl/aktualnosci,1,strefa-doradztwa-edukacyjno-zawodowego,23534.chtm

http://targikielce.pl/pl/gielda-szkol.htm