Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY W LATACH 1991- 2017

     Historia Szkoły rozpoczęła się we wrześniu 1991 roku, w tym roku oddano do użytku obiekt i powołano do życia Szkołę Podstawową nr 4. Nauczyciele z pomocą rodziców urządzali nowo oddane sale. Wnosili ławki, wieszali tablice, ustawiali meble, dekorowali klasopracownie, a wszystko po to, by szkoła była gotowa na przyjęcie uczniów rozpoczynających w niej naukę.
1 września 1991 roku mury szkoły wypełniły się pierwszymi uczniami klas I- VI.
Przez lata szkoła była modernizowana. Zmieniał się jej wygląd.
Dwa lata później 1993 roku była to już ośmioklasowa szkoła podstawowa.
Na przełomie 1998/99 roku w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła otrzymała pierwszą Pracownię Internetową, ku ogromnej radości uczniów. Uruchomiono witrynę internetową szkoły.
      W 1999 roku przekształcono Szkołę Podstawową nr 4 o strukturze klas I-VIII w sześcioletnią szkołę podstawową. W budynku szkoły otwarto gimnazjum. Funkcjonowały zatem dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr 2.
      W Gimnazjum nr 2 naukę rozpoczęło 275 uczniów w 9 oddziałach. W budynku szkoły mieściły się bogato wyposażone klasopracownie, świetlica, biblioteka, hala sportowa, gabinety: lekarski i stomatologiczny. Uczniowie korzystali ze stołówki szkoły podstawowej mieszczącej się w tym samym budynku.
      W tym samym roku oddano do użytku nowoczesne boisko sportowe , które umożliwiło uczniom udział w zajęciach sportowych co zaowocowało wysokimi osiągnięciami sportowymi naszych uczniów. Na przełomie 2000/2001 roku do użytku oddano Pływalnię Miejską sąsiadującą z budynkiem szkoły i to umożliwiło naszym uczniom korzystanie z basenu.
      Taki stan rzeczy trwał do 2003 roku, w którym to nastąpiło połączenie obu szkół. Przekształcono szkołę w Zespół Szkół w Jędrzejowie. W ramach projektu unijnego „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych” w 2006 roku w bibliotece szkolnej powstało ICIM- Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Pozyskiwanie funduszy i unijnych dotacji na rzecz szkoły miało na celu polepszenie warunków nauki i pracy dla uczniów .
      1.09.2017 roku w wyniku reformy edukacji na mocy ustawy Zespół Szkół w skład którego wchodziła sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stał się ośmioletnią szkołą podstawową.
Tym samym szkoła zmieniła nazwę na Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie.
      Dzięki staraniom Dyrekcji szkoły oraz pomocy nauczycieli szkoła z każdym rokiem staje się nowocześniejszą placówką, która zapewnia: coraz lepsze i nowocześniejsze wyposażenie klasopracowni, wysoki poziom nauczania, wiele interesujących zajęć dodatkowych przynoszących uczniom ogromną radość z osiągniętych efektów, możliwości rozwoju własnych zainteresowań pod okiem wysoko wyszkolonej kadry pedagogicznej stale kształcących się i otwartych na doskonalenie . Bierzemy udział w różnorodnych konkursach na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Za wysokie osiągnięcia nasi uczniowie otrzymują stypendia fundowane przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa.
      W szkole zatrudnieni są : pedagog, psycholog i logopeda. Rodzice mogą liczyć na fachową pomoc w ramach pedagogizacji. Dobrze wyposażona biblioteka szkolna zaopatrzona w aktualną literaturę, wydawnictwa popularno- naukowe umożliwia uczniom ich indywidualny rozwój. Funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet stomatologiczny. Szkoła dysponuje pięknym obiektem sportowym, w skład którego wchodzą: hala sportowa, dwie małe sale do gry w tenisa i ćwiczeń gimnastycznych, szatnie, natryski, łazienki.
      Szkoła pragnie kształtować osobowość ucznia zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi, dostosowanymi do realiów współczesnego świata. Misją naszej szkoły jest zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów i takiego kształcenia umiejętności i postaw wychowanków, by potrafili wykorzystać je w dalszym etapie nauki i byli wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka.

Nasza szkoła jest ciekawa, tworzymy jej tradycję.

 

Nie zapominamy historii naszej placówki, tym bardziej nie zapominamy tych, którym zawdzięczamy jej tworzenie.

Na przestrzeni 26 lat istnienia szkoły jej działalnością kierowali:

1. mgr Stanisława Zasada-1991- 1997

v-ce dyrektor mgr Jadwiga Kowalska

2. mgr Jadwiga Kowalska -1997-2002


3. v-ce dyrektorzy: mgr Alicja Wolska, mgr Małgorzata Rybińska

4. mgr Małgorzata Rybińska 2002- 2003

v-ce dyrektor: mgr Adam Brela

 

5. mgr Mirosław Frąckiewicz 1999- 2007


v-ce dyrektor: mgr Anna Szlęk

6. mgr Anastazja Bogdał 2007- 20017

v- ce dyrektorzy: mgr Dorota Cichoń , mgr Joanna Michalska,
mgr Małgorzata Rybińska

Każdy nowy rok jest szansą by zacząć na nowo. Podobnie jak każdy miesiąc, każdy dzień, każda godzina, sekunda. Każda chwila.

 

Opracowanie: mgr Anna Kopcińska, mgr Beata Zając