Komunikaty dyrektora


Monitoring wizyjny

W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny. W związku z powyższym wchodząc na teren obiektu szkolnego może zostać utrwalony Państwa wizerunek. Dane na monitoringu są przechowywane przez 8 dni.

Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: plac zabaw w na posesji szkolnej oraz przybliżony czas zdarzenia.