Dla Australii

Z inicjatywy uczniów w szkole została zorganizowana akcja charytatywna, której celem jest pomoc zwierzętom poszkodowanym podczas pożaru w Australii. Przy wsparciu nauczycieli, rodziców i społeczności szkolnej zebraliśmy pieniądze, które przesłaliśmy do WORLD WIDE FUND FOR ULTIMO oraz KOALA PRESERVATION SOC PORT.

Wyjątkowa wrażliwość tych młodych ludzi jest wzorem do naśladowania i przykładem troski o innych.
Dziękujemy za wsparcie! ( tekst M.B)