Wiedza bez tajemnic

Członkowie koła przyrodniczego wzięli udział w warsztatach związanych z elektrotechniką. Uczniowie mieli okazję samemu budować proste obwody elektryczne, sprawdzić, które substancje są przewodnikami prądu, a które izolatorami. Mierzyli też napięcie prądu elektrycznego. Podczas zajęć zwrócono uwagę na bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych, a także konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie burzy.

Ten” niebezpieczny” temat bardzo nas zainteresował
I wszystko stało się ” jasne”.