Dzieci z Europy

Uczestnicy dodatkowych zajęć teatralno- muzycznych pod opieką i kierunkiem p. Anny w ramach podsumowania całorocznej pracy zespołu przygotowali występ ph; ” Dzieci – krajów europejskich”. Naszym celem było przedstawienie i zorganizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu odmiennych upodobań rówieśników , doskonalenie umiejętności komunikowania się z innymi dziećmi( powitanie, pożegnanie, słuchanie innych), poznanie typowych zabaw dzieci w wybranych krajach. Wspólnie z uczestnikami świetlicy szkolnej i koleżankami klas I i II bawiliśmy się w zabawy i śpiewaliśmy piosenki w języku angielskim, niemiecka tradycja Jodłowania była trudna, francusko – polski kanon Panie Janie był wesoły. Naszej podróży towarzyszyły postaci bajkowe : Kubuś Puchatek, Kopciuszek, Czerwony kapturek, Pan Kleks.

niemiecka zabawa ” Żaby w stawie”
francuski ” Slalom nosków”
Było ciekawie i wesoło.
Miło jest mieć zdjęcie z ” aktorami”