Dni Otwarte Szkół Ponadgimnazjalnych

Uczniowie klas trzecich gimnazjum i ósmoklasiści z naszej szkoły odwiedzali w miesiącu maju szkoły do których chcieliby w przyszłości uczęszczać.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie

oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie.

Przywitanie uczniów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Oferty edukacyjne każdej szkoły dla przybyłych uczniów były atrakcyjne i zrozumiałe.

Kierunki kształcenia, punktacja, terminy i składanie niezbędnych dokumentów omówione i zaprezentowane zostały przez uczniów poszczególnych szkół w sposób ciekawy i kreatywny.

Wybór szkoły teraz należy do ciebie gimnazjalisto i ósmoklasisto!