Szanowni Rodzice

W przypadku braku możliwości zalogowania się do e-dziennika proszę kontaktować się telefonicznie pod nr 660 434 019

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

Szanowni Rodzice

W związku ze stanem epidemii zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (dla dzieci zamieszkałych             w obwodzie szkoły)  oraz wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem) można złożyć wybierając jeden ze sposobów:

  1. Wypełnione dokumenty przesłać jako załącznik na adres e-mail sekretariat@2plus4.edu.pl wpisując w temacie ,,Rekrutacja”.
  2. Wypełnione dokumenty wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy głównym wejściu do szkoły.
  3. Wypełnione dokumenty przesłać pocztą na adres szkoły.

Dyrektor szkoły

Szanowni Rodzice

Zwracam się z prośbą o codzienne logowanie się waszych dzieci do platformy e-dziennika. Fakt zalogowania się Państwa dziecka będzie potwierdzeniem obecności na zajęciach i odebrania informacji od nauczyciela w sprawie realizacji treści nauczania.

Proszę o odczytywanie komunikatów, które wystosowałam w e-dzienniku do Państwa i waszych dzieci.

                                                                                                              Pozdrawiam 

                                                                                                                 A. Bogdał

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

SZANOWNI RODZICE

W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA, OD 16.03.2020R. DO 25.03.2020 R. SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA.
W TYCH DNIACH STARAJMY SIĘ POZOSTAĆ W DOMACH I OGRANICZYĆ KONTAKTY Z INNYMI OSOBAMI.
W CZWARTEK 12.03.2020r. I W PIĄTEK 13.03.2020r. ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ TYLKO ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE.

Prosimy Państwa o śledzenie oficjalnych komunikatów rządowych i stosowanie się do zaleceń.

Konkurs plastyczny ” 100-lecie Bitwy Warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą”

W związku z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Jędrzejowie

zaprasza do udziału w konkursie

pod patronatem  IPN DELEGATURA W KIELCACH

100-lecie Bitwy Warszawskiej

zwanej Cudem nad Wisłą

Celem konkursu jest:

– upowszechnianie wiedzy o historii Polski

– kształtowanie postawy patriotycznej

– doskonalenie technik malarskich

– pobudzenie twórczej wyobraźni.

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs  przeznaczony  jest  dla uczniów klas  V – VIII  szkół podstawowych powiatu jędrzejowskiego.
  •  Warunki konkursu:
  • Wykonanie pracy plastycznej/plakatu dowolną techniką w formacie A 3.
  • Tematyką prac ma być historia Bitwy Warszawskiej  lub/i  symboli narodowych.

Ocenie podlegać  będzie:  zgodność  z  tematem  konkursu,  oryginalność  i estetyka, zawartość treściowa oraz szata graficzna prac.

Prace powinny zostać podpisane: imię i nazwisko autora, opiekuna oraz nazwę szkoły.

  • Organizatorzy   przewidują    dla    zwycięzców dyplomy, nagrody   rzeczowe  i książkowe oraz podziękowania dla nauczycieli.
  • Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną wyeksponowane  na  wystawie.
  • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 8 czerwca 2020 roku w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Jędrzejowie.

Biblioteka szkolna prosi o dostarczenie prac na czytelnię do 15. 04. 2020 roku .

Zachęcamy do udziału w konkursie!